Alfabetyczna lista usług

K

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

P

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

R

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

S

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

U

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

W

Wniosek o nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły”

Wymagane wnioski: Wniosek o nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły”Wymagane załączniki: brakOpłaty: brakJednostka świadcząca usługi:
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
ul. 31 stycznia 56, 89-600 Chojnice
tel. +48 (052) 39-66-500
fax. +48 (052) 39-66-5...

wyników