Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Wydawanie kart wędkarskich

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Wniosek o nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły”

Wymagane wnioski: Wniosek o nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły”Wymagane załączniki: brakOpłaty: brakJednostka świadcząca usługi:
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
ul. 31 stycznia 56, 89-600 Chojnice
tel. +48 (052) 39-66-500
fax. +48 (052) 39-66-5...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

wyników