Nazwa usługi: Wniosek o nadanie tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły”
   
Kogo dotyczy: Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała nr XIII/109/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły” uczniom i słuchaczom szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Chojnicki jest organem prowadzącym.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: do końca czerwca
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 477