Nazwa usługi: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
   
Kogo dotyczy: Właściciele zarejestrowanych pojazdów
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
  • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
  • Dowód potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
   
Opłaty: Usługa bezpłatna (W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa w sprawie, wymagane jest uiszczenie 17,00 zł opłata skarbowej).
   
Czas realizacji: • niezwłocznie
• nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy
• sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404