Nazwa usługi: Wydawanie kart wędkarskich
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej
  • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu o znajomości przepisów w zakresie ochrony i połowu ryb wydane przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Polski Związek Wędkarski
  • Aktualne zdjęcie legitymacyjne
   
Opłaty: 10 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404