Nazwa usługi: Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
  • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów
  • Projekt zagospodarowania złoża (nie dot. koncesji wydawanych przez Starostę)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Dokumentacja geologiczna (jesli została już sporządzona dla przestrzeni objętej wnioskiem)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Projekt robót geologicznych (2 egz.) - w przypadku zamierzonego wykonywania robót budowlanych
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 476