Lista spraw

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:...

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie organu rejestrującego o zbyciu zarejestrowanego pojazdu.